martes, 29 de marzo de 2016

Els mossos que van salvar Montserrat de Maria Cinta CastellóEls Mossos d’Esquadra que van salvar Montserrat (un d’ells, el meu pare) és la memòria familiar de la guerra i postguerra d’un mosso de la República, a través de la mirada de la seva filla. La història viscuda per Ramon Castelló i Hierro, que en esclatar la Guerra civil (1936-1939) va formar part del destacament de catorze mossos d’esquadra enviats des de Barcelona al monestir de Montserrat.
La missió prèvia d’aquests homes era la de custodiar i protegir, des del monestir fins a Barcelona, la vida dels monjos que van haver de rescatar i que estaven amagats en diversos llocs d’aquelles muntanyes. A Montserrat també va arribar la gran caravana de camions, custodiats per guàrdies d’assalt motoritzats, amb el tresor de la República espanyola.
Montserrat, durant el període de la guerra, era un lloc relativa­ment tranquil, almenys en aparença, on van aplegar personatges com els presidents Companys, Azaña o Negrín.

Maria Cinta Castelló i Clech (Tarragona, 1931) s’educà a Bar­celona ciutat on ha viscut i ha estat vinculada molts anys. Pro­fessionalment ha estat una “activista” de la salut real en­front de la indústria farmacèutica i la desídia de molts metges. Ha publicat El dolor de espalda en el muro de la verguenza (Barcelona, 2005). Els mossos que van salvar Montserrat (un d’ells el seu pare) és una obra de la memòria familiar del seu pare, el mosso d’esquadra Ramon Castelló i Hierro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario