martes, 12 de marzo de 2024

Dels catalauni als catalans. L'origen gal de la nació de Fabien Régnier

DELS CATALAUNI ALS CATALANS. L'ORIGEN GAL DE LA NACIÓ Fabien Régnier ISBN: 9788412811384 102 pàgines PVP: 12,00 euros Dels catalauni als catalans. L’origen gal de la nació detalla la procedència celta catalauni del poble català, vingut del Nord-est de la Gàl•lia vers la península ibèrica i cap a l’actual Bèlgica i Sud d’Anglaterra. Fabien Régnier (1950). Fill del republicà espanyol Julián Gorkin, exiliat a Mèxic i França després de la Guerra Civil espanyola. Va estudiar a l’École Pratique des Hautes Études (arqueologia i filologia celta) de París amb els professors Paul-Marie Duval i Wenceslao Kruta. Va ser a Irlanda (1971) on va començar el seu interès per la civilització celta. El 1983, va fundar l'Association France Celtique. El 1990 va fundar la primera publicació destinada a difondre la informació cultural de totes les comunitats celtes repartides per tot el món: La Tribune Celtique, que va reunir un gran nombre voluntaris que junts van preparar i llançar la revista Keltia, de la qual va arribar a ser director de publicació el 2006. Del 1999 al 2004, va ser director del festival Ile-de-France de “Celtes Espaces”, organitzat per l'Association France Celtique. El 1998 va ser convidat com a ponent al Congrés Científic Internacional de Cultures Cèltiques al Ferrol (Galícia) i posteriorment al Congrés de Narón (Galícia) el 2011 en el marc de l'IGEC (Institut Gallec d'Estudis Cèltics). El 1998 va presentar els primers elements de la seva recerca sobre els orígens del nom Catalunya en relació amb la migració dels catalauni, un poble celta procedent del nord de la Gàl•lia. Ha escrit diversos llibres: Les Celto-scythes (1976); L'Inde du Sud (1979); Keltia, le légendaire européen (1993); La Pierre de Souveraineté (la pierre de Scone au regard de la mythologie celtique) (1998); Chronologie celtique, des origines à nos jours (2000); Les peuples fondateurs à l'origine de la Gaule (tome I. France) (en col•laboració amb Jean-Pierre Drouin) (2012); Aux origines de la Provence (2016); Les peuples fondateurs à l'origine de la Gaule (tome II, Belgique) (2021); Dictionnaire des Femmes et des Hommes celtiques illustres (en col•laboració amb Bernard Sergent) (2022). Imparteix conferències sobre la civilització celta a França, Bèlgica, Suïssa, Itàlia i Espanya. És autor de més de 500 articles en premsa i revistes dedicades a la cultura celta.

Diccionari de recursos lexicals de Carles Castellano & Agustí Mayor

DICCIONARI DE RECURSOS LEXICALS Carles Castellanos & Agustí Mayor ISBN: 9788412811339 556 pàgines PVP: 26,00 euros Més d’un miler d’articles- Més de quinze mil propostes alternatives directes amb més de quinze mil exemples i vora quatre mil locucions i frases fetes. Sistema múltiple de vinculació dels lemes dels articles amb les propostes alternatives per mitjà del desenvolupament de diferents recursos: Sinonímia dins cadascuna de les accepcions. Antonímia. Sufixació: augmentatius, diminutius, pejoratius. Desenvolupament per camps semàntics. Desenvolupament per derivació. Recomanacions d’ús, criteris de distinció entre alternatives, advertiments sobre possibles mals usos, etimologies i contextos remarcables. Una eina útil per a millorar el lèxic propi destinada a aprenents i estudiants, i a tothom qui vulgui enriquir els seus recursos expressius. Es tracta d’un diccionari extraordinari per moltes raons… sens dubte està destinat a ser una veritable obra de capçalera per a tota persona que vulgui enriquir el seu bagatge lexical i estigui interessada a aconseguir una precisió cada dia més gran en la seva expressivitat. Bernat Joan i Marí