martes, 12 de marzo de 2024

Diccionari de recursos lexicals de Carles Castellano & Agustí Mayor

DICCIONARI DE RECURSOS LEXICALS Carles Castellanos & Agustí Mayor ISBN: 9788412811339 556 pàgines PVP: 26,00 euros Més d’un miler d’articles- Més de quinze mil propostes alternatives directes amb més de quinze mil exemples i vora quatre mil locucions i frases fetes. Sistema múltiple de vinculació dels lemes dels articles amb les propostes alternatives per mitjà del desenvolupament de diferents recursos: Sinonímia dins cadascuna de les accepcions. Antonímia. Sufixació: augmentatius, diminutius, pejoratius. Desenvolupament per camps semàntics. Desenvolupament per derivació. Recomanacions d’ús, criteris de distinció entre alternatives, advertiments sobre possibles mals usos, etimologies i contextos remarcables. Una eina útil per a millorar el lèxic propi destinada a aprenents i estudiants, i a tothom qui vulgui enriquir els seus recursos expressius. Es tracta d’un diccionari extraordinari per moltes raons… sens dubte està destinat a ser una veritable obra de capçalera per a tota persona que vulgui enriquir el seu bagatge lexical i estigui interessada a aconseguir una precisió cada dia més gran en la seva expressivitat. Bernat Joan i Marí

No hay comentarios:

Publicar un comentario