viernes, 22 de julio de 2011

Gaudí, ciutadà i polític/Gaudí, citizen and politician de Xavier Iparraguirre

El pensament i vida cívica d’Antoni Gaudí, a travès de les seves paraules. Versió catalana i anglesa.

La Sagrada Família aspira a ser el temple de la Catalunya actual. Antoni Gaudí
Vaig estar detingut quatre hores. (...) Em van detenir arbitràriament i amb violència. Van insultar-me. (...) Per què tanta agressivitat va contra Catalunya i contra una de les coses que més la caracteritza i més estima Catalunya, que és la seva llengua, que és la meva, i per això jo en aquells moments de persecució no vaig voler abandonar. Antoni Gaudí
Gaudí parlava correctament el castellà, el francès i es feia entendre en italià. Li plaïa de rebre visitants i parlar-los sempre en la seva llengua (...) però amb els intel·lectuals i personalitats que no respectaven la nostra llengua vernacla només parlava el català i necessitava intèrpret. Joan Bergós

The Sagrada Familia strives to be the Temple of contemporary Catalonia. Antoni Gaudí
I was in custody for four hours-two locked in the jail cell with bars (...). They arrested me arbitrarily and violently. They insulted me (…). There is so much agressiveness that goes against Catalonia and her language which is mine, and for that reason in those moments of persecution I didn’t want to abandon it. Antoni Gaudí
Gaudí spoke Castilian (Spanish) and French fluently. He could also speak Italian, though less fluently. The architect enjoyed talking to visitors in their own language. (...) Nevertheless, he spoke only in Catalan with those intellectuals that despised our language. Therefore, he needed a translator. Joan Bergós

Xavier Iparraguirre (1969). Arquitecte. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.

Xavier Iparraguirre (1969). Architect. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.
No hay comentarios:

Publicar un comentario